Topman De Lijn presenteert investeringsplannen | Agoria

Topman De Lijn presenteert investeringsplannen

Published on 04/07/14 by Jean-Marc Timmermans

Wereldwijd is België een koploper op het vlak van verstedelijking. Als het op mobiliteit aankomt, zijn we dan ook enorm kwetsbaar. De Lijn beseft dat het vijf voor twaalf is en zet met Visie 2020 in op meer, beter en duurzamer openbaar vervoer.

Deze plannen realiseren impliceert echter omvangrijke investeringen. Niet evident in een budgettair gespannen context. Tijdens de infosessie ‘Duurzaam investeren in slimme mobiliteit’ gaf topman Roger Kesteloot, op uitnodiging van Agoria’s bedrijfsgroep Rail & Tramway Stock, ruim zestig aanbieders van mobiliteitsoplossingen tekst en uitleg bij de projecten die in de steigers staan.

Waarom zet de bedrijfsgroep zo’n infosessie op poten?

Pol Caby (voorzitter bedrijfsgroep ‘Rail & Tramway Stock’): "De sessie kadert in een reeks van infomomenten waarin telkens één organisatie haar strategie en/of investeringsplannen voor de komende jaren aan de bedrijfsgroep presenteert. Met deze informatie in het achterhoofd kunnen wij niet alleen onze knowhow verder uitbouwen, we kunnen onze competenties ook maximaal afstemmen op de specifieke noden van de organisatie in kwestie. En innovatieve oplossingen aanreiken om haar missie te volbrengen.

Tijdens infomomenten als deze ontmoeten de verschillende leveranciers van mobiliteitsoplossingen elkaar, met het oog op het voorstellen van totaaloplossingen aan klanten. We grijpen de events aan om te speuren naar complementariteit voor ons productaanbod, wat onze sector alleen maar ten goede komt. De infosessies vormen dus een forum waarop aanbieders van verschillende oplossingen elkaar vinden, maar ze zijn ook de gelegenheid bij uitstek om met de organisatie zelf van gedachten te wisselen."

Welke investeringen en projecten zitten zoal in de pijplijn?

Pol Caby: "Goed nieuws is dat de Vlaamse vervoermaatschappij blijft investeren in nieuw materieel: hybride bussen, stads-, snel- en kusttrams, en eigen dienstvoertuigen. Maar ook de opwaardering van het bestaande voertuigenpark, de sporen en de onderhoudsvoorzieningen staat de komende jaren op de agenda. En er zijn heel wat belangrijke en noodzakelijke infrastructuurprojecten op til.

De Lijn gaat – weliswaar met een budgettair caveat - ook verder de weg op van ‘vertramming’, met uitbreiding van het bestaande netwerk enerzijds én met de aanleg van volledig nieuwe lijnen anderzijds. In Limburg (Hasselt – Maastricht) realiseert de vervoermaatschappij het Spartacus-project, in Vlaams-Brabant en Brussel het Brabantnet (met aansluiting op het MIVB-net).

Daarnaast trekt De Lijn volop de kaart van alternatieve brandstoffen en aandrijvingen. Via verschillende proefprojecten worden innovatieve oplossingen ondersteund en binnen het bedrijf uitgetest. Zo leren ook de teams in het veld met die technologieën om te gaan.

Concreet neemt de Vlaamse vervoermaatschappij vanaf het najaar vijf brandstofcelbussen op waterstof in dienst. Die zullen ten noorden van Antwerpen worden ingezet en vormen een demonstratieproject op Europees niveau. En in Brugge rijden binnenkort elektrische bussen met een gloednieuwe aandrijftechnologie. Zowel de voertuigen als de batterijen en laadstations zijn trouwens van Vlaamse makelij."

Kijkt de sector de toekomst met vertrouwen tegemoet?

Pol Caby:"De verschillende Belgische vervoermaatschappijen hebben allemaal een stevige investeringslijst. Voor onze sector klinkt dat als muziek in de oren. Toch blijft het voorlopig koffiedik kijken of de regeringen die in de startblokken staan ook nieuwe besparingsrondes in petto hebben. Als dat het geval is, zullen bepaalde investeringen misschien worden uitgesteld. Voor een mobiel kwetsbaar land dat sowieso al een inhaalbeweging te maken heeft op het vlak van slimme mobiliteit, zou dat op termijn nefast zijn voor het hele economische weefsel."

Was this article useful?