Belgorail 10 jaar actief in spoorwegcertificering | Agoria

Belgorail 10 jaar actief in spoorwegcertificering

Published on 25/06/14 by Jean-Marc Timmermans

Het transport per spoor – stedelijk, voorstedelijk, regionaal of hogesnelheid – evolueert sterk op het vlak van beheer, veiligheid, infrastructuur en interoperabiliteit. Aangemelde Instanties zoals Belgorail spelen een sleutelrol bij de veilige spoorexploitatie en zorgen tevens voor een open markt voor spoorwegproducten. Belgorail werd opgericht in Brussel via een samenwerking tussen Agoria, Transurb Technirail en Vinçotte International, en is vandaag actief in heel Europa en zelfs daarbuiten.

Essentiële speler in Belgische spoorwegsector

Sinds zijn oprichting in juni 2004 heeft Belgorail zich snel ontpopt tot een essentiële speler in de spoorwegsector, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Dit alles binnen een door Europa opgelegde context van globale liberalisering en van diversificatie voor wat de levering van materiaal betreft. 

Belgorail was de eerste geaccrediteerde Belgische instantie voor spoorwegcertificering die attesten conform de Belgische en Europese technische normen en standaarden kon afleveren voor spoorwegvoertuigen, -uitrustingen of -installaties. In januari 2005 verkreeg het bedrijf het statuut van Aangemelde Instantie om de conformiteit van de interoperabele onderdelen te evalueren en om de EG-keuringsprocedure voor de subsystemen van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (richtlijn 2001/16/EG) uit te voeren. In mei 2007 verkreeg het diezelfde bevoegdheid voor het hogesnelheidsspoorwegsysteem (richtlijn 96/48/EG). 

"Deze eerste belangrijke etappes in onze ontwikkeling vormen een externe en officiële erkenning van de nauwkeurigheid en technische competenties van onze experts, en van onze bereidheid om onze kwalitatieve diensten naar het buitenland te exporteren”, zegt Jean-Marc Dupas, Managing Director van Belgorail. 

Gedurende het afgelopen boekjaar heeft Belgorail de ontwikkeling en diversificatie van zijn activiteiten weten te bestendigen. Door de recente acquisitie van performante registratie-uitrustingen heeft het bedrijf zijn competenties in het domein van ERTMS-seingeving en de daarmee gepaard gaande tests uitgebreid.

Sterke buitenlandse groei

Daarnaast bewees Belgorail dat het zijn expertise als de Belgische leider in spoorwegcertificering tot op Europees niveau en daarbuiten kan uitvoeren. Dat blijkt onder meer uit de sterke evolutie van de buiten België gerealiseerde omzet. 

Tot dusver hebben al 35 bedrijven een beroep gedaan op de diensten van Belgorail, goed voor in totaal 101 opgestarte of beëindigde projecten in 2013, waaronder grote werven zoals de Liefkenshoektunnel in Antwerpen en de verbinding Watermaal-Schuman-Josaphat voor Infrabel, de certificatie van de door Alstom geproduceerde seingevingsuitrustingen, de opvolging van de constructie van de nieuwe Régio 2 N-treinen door Bombardier in Frankrijk en de testen van de door Siemens ontwikkelde Velaro Eurostar. 

“Wat performantie betreft, zijn de operationele resultaten van 2013 beter dan verwacht, overtreffen ze de voorgaande jaren en bieden ze mooie toekomstperspectieven”, vervolgt Jean-Marc Dupas. “Gelet op de groeiende concurrentie op de Belgische markt richten wij ons eveneens op het buitenland omdat de Belgische technische expertise in ons domein daar bijzonder op prijs wordt gesteld. Op deze manier stellen wij onze technische competenties ten dienste van projecten in Europa, maar ook in Marokko, Algerije, India en binnenkort Turkije.” 

Op de feestelijke viering ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan ontving Belgorail alle belangrijke spelers uit de spoorwegsector.

Karel Vinck, Europees coördinator voor ERTMS (European Railway Traffic Management System) en Alain Flausch, Secretaris-generaal van UITP (Union Internationale des Transports Publics) maakten in hun opgemerkte toespraken een balans op van de evolutie in de sector. Karel Vinck wees op het enorme potentieel van de spoorwegen als toekomstgerichte ‘hightech’ sector en op de rol van België voor de Europese as. Alain Flausch benadrukte de essentiële rol van het stedelijk massavervoer per spoor (metro, light rail, tram) voor de uitbouw van duurzame, moderne steden waar het ook aangenaam leven is.

Was this article useful?