Doelstelling van 95% autorecyclage tegen 2015 binnen handbereik | Agoria

Doelstelling van 95% autorecyclage tegen 2015 binnen handbereik

Published on 20/06/14 by Jean-Marc Timmermans

Febelauto vzw, het beheersorganisme voor afgedankte voertuigen in België, heeft opnieuw een grote sprong voorwaarts gemaakt. In 2013 werd in totaal 94% van het gewicht van alle geregistreerde afgedankte voertuigen hergebruikt, gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de vzw, waarvan Agoria als als vertegenwoordiger van de technologische industrie en de automobielindustrie in het bijzonder, lid is.

Met een stijging van 1% in vergelijking met 2012 is Febelauto nog slechts 1% verwijderd van de doelstelling van 95% recyclage tegen 2015. Bovendien hebben niet minder dan 53 erkende centra die doelstelling van 95% al bereikt of zelfs overschreden (raadpleeg de lijst).

Zowel de regionale wetgeving als de uniforme Europese richtlijnen voor inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte wagens bepalen vandaag dat minstens 85% van het gewicht van de ingezamelde autowrakken moet worden teruggewonnen, waarvan maximaal 5% door energetische valorisatie (verbranding met energieterugwinning). Tegen 2015 moet dat recyclagepercentage stijgen tot 95%, waarvan maximaal 10% door energetische valorisatie. Voor de Belgische autorecyclage ligt die doelstelling stilaan binnen handbereik. Om deze 95% te halen moet ook een oplossing worden gevonden voor de recyclage van vezelversterkte kunststoffen / composieten afkomstig van einde leven voertuigen.

Krachttoer

De recyclagecijfers van ons land behoren al ettelijke jaren tot de allerbeste in Europa. "Het knappe recyclagepercentage van 94% hebben we onder meer te danken aan de volgehouden inspanningen van onze erkende centra", zegt Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto. "Voortdurende innovaties zorgen ervoor dat 53 centra er al in slaagden om tot 95% of zelfs meer te recycleren. In ons jaarverslag staan we er dan ook op om deze centra te feliciteren met hun krachttoer. We kunnen met recht en reden trots zijn op hun inspanningen."

Technologische koploper

Dat de erkende centra steeds nieuwe mijlpalen bereiken, heeft veel te maken met de technologische voorsprong die België in de voorbije jaren wist op te bouwen. "Vooruitstrevende projecten blijven het verschil maken", bevestigt Catherine Lenaerts. "Het Phoenix-project bijvoorbeeld, waarbij de organische restfractie van geshredderde wagens wordt ingezet als brandstof voor cogeneratie. Die innovatieve projecten zorgen ervoor dat ons land zijn pioniersrol op het vlak van postshreddertechnologie behoudt. Om de beslissende sprong naar 2015 te maken, blijven we technologisch onderzoek volop aanmoedigen en ondersteunen."

Terugvallende inzamelcijfers

In tegenstelling tot het recyclagepercentage vertonen de inzamelcijfers van 2013 een opvallende daling. Het voorbije jaar registreerde Febelauto 134.506 autowrakken. Ten opzichte van 2012 is dat een terugval met 16%. De voornaamste redenen voor deze vermindering zijn de crisis en de dalende autoverkoop sinds 2012. Toch blijft er ook ruimte voor verbetering op het vlak van inzameling. "Nog te veel afgedankte voertuigen komen niet in een van onze erkende centra terecht", klinkt het bij Catherine Lenaerts. "Om daar verandering in te brengen, moet de strijd tegen de oneerlijke concurrentie van illegale centra onverminderd worden verdergezet. Grondige controles en nauwe samenwerking met de gewestelijke overheden blijven dus essentieel. Ook op de sensibilisering van particulieren blijven we inzetten."

Gesloten traceerbaarheid is een must

Nog een andere reden voor de lagere inzamelcijfers is de export van autowrakken naar het buitenland. Catherine Lenaerts: "Dit probleem moet absoluut aangepakt worden, maar zonder gesloten traceerbaarheid – zoals het project Kruispuntbank Voertuigen van de federale overheid beoogt – is het onmogelijk om hierover conclusies te trekken of maatregelen te implementeren. Wij blijven dus aandringen op een snelle afhandeling van dit dossier."

Raadpleeg hier het jaarverslag 2013 van Febelauto.

Bron: persbericht Febelauto

Was this article useful?