PC 219: cao’s ter uitvoering van nationaal akkoord 2013-2014 ondertekend | Agoria

PC 219: cao’s ter uitvoering van nationaal akkoord 2013-2014 ondertekend

Published on 10/05/14 by Gwendolyn Vervenne

In PC 219 voor de bedienden van de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing werden op 29 april 2014, ter uitvoering van het nationaal akkoord 2013-2014 van 20 maart 2014 (tekst cao 

Image
), de volgende cao’s ondertekend:

 • cao met betrekking tot het opleidingsrecht 
  Image
  : verlenging van het recht op 1 dag opleiding per jaar in 2014 en 2015 en coördinatie van de regels voor toekenning van dit recht
 • cao betreffende de opleidingsplannen 
  Image
  : coördinatie van de sectorale regels met betrekking tot de verplichte jaarlijkse opleidingsplannen
 • cao  inzake tijdskrediet 
  Image
  : omzetting van de bepalingen van cao 103 inzake tijdskrediet in de sector, waarbij het recht op tijdskrediet zonder motief, gelijk aan een equivalent van maximum 12 maanden volledige schorsing van de arbeidsprestaties over de gehele loopbaan, wordt uitgebreid met 24 maanden volledig of halftijds tijdskrediet met motief. Daarnaast wordt voorzien in een recht op een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de voor bedienden van minstens 50 jaar en 28 jaar beroepsverleden. Ten slotte bevat de cao ook de sectorale regels die gevolgd moeten worden wanneer een onderneming een uitbreiding van de drempels wenst.
 • cao inzake de risicogroepen 
  Image
  : bepaling en aanwending van de bijdragen voor risicogroepen in 2014. Meer uitleg vindt u in ons artikel van 17 maart 2014 met een verklarende nota over het in PC 209 gesloten nationaal akkoord.
 • cao inzake de vervoerskosten 
  Image
  : coördinatie en aanpassing van de sectorale regels inzake de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten. Nieuw zijn de aanpassing van

The rest is reserved for Agoria members