Recyclage van pvc: kringloop en technologieën | Agoria

Recyclage van pvc: kringloop en technologieën

Published on 25/04/14 by Patrick Van den Bossche

De kunststof pvc wordt in verschillende vormen (bijv. hard en zacht pvc) en in zeer uiteenlopende sectoren en toepassingen gebruikt. Er zijn dan ook al heel wat pvc voorwerpen die het einde van hun levenscyclus bereikt hebben.

Steeds vaker gebeurt het dat deze ‘einde leven’ voorwerpen samen met productierestanten worden gerecycleerd. De pvc-industrie bereikt relatief hoge recyclagevolumes voor pvc, niet omdat dit wettelijk verplicht is maar omdat alle actoren in de waardeketen inspanningen leveren op basis van een vrijwillige recyclageverbintenis.

In deze twee brochures vindt u meer informatie over de recyclagetechnieken voor pvc en het sluiten van de pvc-kringloop:

The rest is reserved for Agoria members