Sorteerplicht voor Brussels bedrijfsafval | Agoria

Sorteerplicht voor Brussels bedrijfsafval

Published on 05/02/14 by Patrick Van den Bossche

Sinds 2 februari moeten in Brussel de volgende afvalstoffen gescheiden van het restafval worden aangeboden:

 • PMD;
 • glasafval;
 • plantaardig afval;
 • ander afval dat het voorwerp is van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (AEEA, batterijen, enz.).

Deze verplichtingen vormen een aanvulling op de verplichtingen die reeds van kracht waren sinds 2 februari 2013 voor papier en karton.

Sorteerbewijs

Het bewijs van het sorteren kunt u op de volgende manieren leveren :

 • met een contract dat werd afgesloten met een geregistreerd ophaler of met ophaalattesten, afgeleverd door een geregistreerd ophaler als u afval produceert of bezit waarvan het wekelijkse volume groter is dan: 
  •  50 liter PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) ;
  •  OF 30 liter papier- en kartonafval ;
  •  OF 30 liter restafval (niet-recycleerbare fractie).

(Ondernemingen die een afvalvolume produceren dat kleiner is dan deze hoeveelheden kunnen hun afval aanbieden bij de ophaling van het huisvuil.)

 • met het verwerkingsbewijs zoals afgeleverd door een vergunde verwerkingsinstallatie.

Raadpleeg voor meer informatie bijgaande presentatie 

Image
.

The rest is reserved for Agoria members