Wordt 2014 een goed jaar voor de bouwsector? | Agoria

Wordt 2014 een goed jaar voor de bouwsector?

Published on 11/01/14 by Patrick Slaets

In december 2013 vond de Algemene vergadering plaats van Agoria’s business community ‘Building Technology’. Centraal tijdens het evenement stonden de conjunctuur en de economische vooruitzichten in Europa en in België, in het bijzonder in de bouwsector.

  • Welke kant gaat het met de bouwvergunningen in ons land op? 
  • Wat is de huidige economische situatie en hoe is die te verklaren?
  • Wordt er meer gebouwd dan vóór de economische crisis van 2008 in Europa?
  • Wat zijn de prognoses voor 2014? 
De experts van Agoria presenteerden de deelnemers de resultaten van hun analyses, waarvan u hierna een overzicht vindt.

Economische conjunctuur in de wereld

Welk signaal geeft de beurs? Alles samen genomen was 2013 een slecht jaar. Hoewel een groei van 0,2% werd opgetekend, blijft dit een historisch laag cijfer. Verwacht wordt wel dat het in 2014 iets beter zal gaan. De productie zit nog altijd onder haar niveau van 2008 (alles samen genomen), maar de beurzen anticiperen wereldwijd wel al enige tijd op een positieve groei in 2014. Zo wordt ervan uitgegaan dat in 2014 de kloof met het activiteitsniveau in de wereld in 2008 zal worden gedicht. 

Wat verwacht het Planbureau?

Het Planbureau rekent voor 2014 op 0,9% groei. Dat is echter nog altijd minder dan 1,5%, d.i. het punt waarop de groei een positieve invloed begint te hebben op de werkgelegenheid.In een ‘voorzichtig maar realistisch’ scenario zou de groei tegen eind 2014 moeten zijn opgelopen tot iets meer dan 1%.

Wat de investeringen betreft, werd na de zware crisis in

The rest is reserved for Agoria members