Europese technologische industrie ziet productie met 2% dalen in 2013 | Agoria

Europese technologische industrie ziet productie met 2% dalen in 2013

Published on 09/11/13 by Patrick Slaets
Om de 6 maanden komen de economisten van alle federaties van de technologische industrie uit de Europese Unie samen om de huidige conjunctuur te bespreken, inschattingen te maken van de economische evolutie in het lopende jaar en vooruitzichten op te stellen voor het komende jaar.

Voor 2013 verwachten de economisten van Orgalime een verdere afkalving van de productie in de technologische industrie. Globaal zou de productie in de Europese technologische industrie met 1,7% afnemen. De daling is nagenoeg identiek in de 3 deelsectoren van Orgalime: machinebouw, metaalproducten en elektrotechniek, elektronica & ICT.

Image

Vooral de Scandinavische landen (Denemarken, Finland en Zweden) hebben het in 2013 zeer moeilijk, evenals als de mediterrane landen (Italië en Portugal). Voor 2014 komt de groei iets meer uit de Scandinavische landen, UK en ook België en Nederland, die een iets hogere groei dan het Europese gemiddelde verwachten. De grote landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië zijn duidelijk iets minder optimistisch.

Image

Sinds de zomer van 2011 zit de technologische industrie in een dalende lijn. De eurocrisis die toen uitbrak heeft een zeer grote negatieve impact gehad op de handel binnen de Europese Unie. Gelukkig zorgde de uitvoer naar Amerika en Azië in 2011 nog voor groei. In de loop van 2012 viel echter ook de uitvoer naar die regio’s grotendeels stil. Daar waar de BRICS-landen in 2011 en de eerste helft van 2012 nog voor positieve groeicijfers zorgden, was die situatie in de tweede helft van 2012 en 2013 helemaal omgedraaid, en droegen deze landen bij

The rest is reserved for Agoria members