Biocidenverordening ook voor ‘materialen en voorwerpen bestemd voor contact met voeding’ | Agoria

Biocidenverordening ook voor ‘materialen en voorwerpen bestemd voor contact met voeding’

Published on 28/05/13 by Patrick Van den Bossche
Op 1 september 2013 treedt de nieuwe Europese Biocidenverordening (EU) nr. 528/2012 ‘betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden’ in werking. Zoals meegedeeld tijdens de vergadering van de Europese Commissie DG SANCO van 8 mei 2013 heeft deze verordening ook betrekking op voeding en op materialen en voorwerpen, welke bestemd zijn om in contact te komen met voeding, daar deze o.a. ook vervat zitten in ‘Productsoort 4 (PS4)’ zoals gedefinieerd in Bijlage V van de Biocidenverordening.

Opgelet! De betreffende ‘food contact biociden’ dienen:

  • als biocide geëvalueerd te zijn door ECHA, op de lijst van toegelaten biociden staan, en op nationaal of EU-niveau goedgekeurd en toegelaten zijn op grond van de nieuwe Biocidenverordening, en
  • als food contact-materiaal geëvalueerd te zijn door EFSA, hetzij op de positieve lijst voor kunststoffen of geregenereerde cellulose staan, hetzij voor alle andere food contact-materialen een “toelating voor gebruik in contact met voeding” hebben op grond van Verordening (EG) nr. 1935/2004.

In food contact-toepassingen moet bovendien een onderscheid worden gemaakt tussen drie types biociden:

  1. Oppervlaktebiociden, welke aanwezig zijn in het oppervlak van het finale voorwerp (zoals bijv. koelkasten, diepvriezers, koelwagens, koelcellen, dienbladen, snijplanken) en er een biocidefunctie in uitoefenen. Dergelijke functionele biociden vallen onder PS4, en vereisen zoals hierboven vermeld een “toelating voor gebruik” in bijv. kunststoffen en geregenereerde cellulosefilm bestemd voor food contact. Zij moeten bovendien een “evaluatie voor gebruik in contact met voeding” ondergaan hebben met vastlegging van een SML-waarde.
  2. Procesbiociden, welke gebruikt worden in het proces waarmee

The rest is reserved for Agoria members