OESO: "België heeft nood aan structurele hervormingen" | Agoria

OESO: "België heeft nood aan structurele hervormingen"

Published on 25/05/13 by Patrick Slaets
Om de 2 jaar maakt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een diepgaande structurele analyse van de toestand van de Belgische economie. Ze formuleert daarbij ook aanbevelingen om de uitdagingen ten gronde aan te pakken.

Voor 2013 verwacht de OESO een nulgroei in ons land. Een lichte stijging van onze export zal worden tenietgedaan door een even grote daling van de binnenlandse vraag. De inflatie zal in 2013 dalen tot 1,5%, maar de werkloosheidsgraad zal verder toenemen.

Ook de Belgische concurrentiepositie gaat er volgens de OESO fors op achteruit, vooral ten opzichte van Duitsland. Dit heeft geleid tot een forse daling van het marktaandeel van de Belgische export naar de rest van de wereld. In de laatste 25 jaar heeft ons land maar liefst 30% marktaandeel verloren. Dat betekent dus dat België 30% méér zou exporteren als zijn aandeel bij de import van goederen en diensten door onze handelspartners gelijk was gebleven. Voorbeelden van landen die er de voorbije 25 jaar wel in geslaagd zijn hun marktaandeel op wereldschaal in stand te houden, zijn Duitsland en Nederland.

De oorzaak van dit verlies aan competitiviteit is volgens de OESO het feit dat, door de automatische koppeling van de lonen aan de index, de hogere energieprijzen onmiddellijk worden omgezet in hogere lonen. In andere landen verloopt dit proces veel trager. Bovendien verliest België het meeste marktaandeel in de traaggroeiende markten. Dit wijst erop dat ons land vooral actief is in mature markten. We slagen er te weinig in

The rest is reserved for Agoria members