Overheidsbeslag bereikt recordhoogte in 2012 | Agoria

Overheidsbeslag bereikt recordhoogte in 2012

Published on 02/03/13 by Patrick Slaets
In het jaarverslag van de Nationale Bank, dat op 21 februari werd voorgesteld, staat elk jaar een interessante analyse over de overheidsfinanciën van ons land. We hebben dit hoofdstuk voor u samengevat in 4 conclusies.

1.Overheidsontvangsten op recordhoogte

“In 2012 stegen de overheidsontvangsten met maar liefst 1,6 procentpunt tot het in België nooit bereikte peil van 51% van het BBP.”

De overheid nam in 2012 voor 4,9 miljard euro (=1,3% van het BBP) maatregelen om de overheidsontvangsten op te trekken. Deze maatregelen hadden betrekking op alle categorieën van ontvangsten. Zowel de heffingen op arbeidsinkomens (+0,3% van het BBP), als de vennootschapsbelasting (+0,2% van het BBP), de heffingen op overige inkomens en vermogens (+0,3% van het BBP) en de belastingen op goederen en diensten (+0,4% van het BBP) stegen.

De resterende toename van 0,3 % van het BBP was het gevolg van verschillende “tijdelijke” factoren. Vooral de terugbetaling van tussen 2006 en 2010 onrechtmatig ontvangen subsidies door bpost ten belope van 300 miljoen euro liggen hieraan ten grondslag.

2. Overheidsuitgaven op historisch hoog peil

De overheidsuitgaven bestaan eigenlijk uit 2 delen. Enerzijds de primaire uitgaven en anderzijds de rentelasten op de overheidsschuld. “De structurele groei van de primaire uitgaven was weliswaar gematigd, maar hij bleef sneller stijgen dan het BBP.”

De primaire uitgaven van de overheid stegen in 2012 met 0,7 procentpunt tot 50,5% van het BBP. Opvallend is wel dat de uitgaven van bijna alle deelsectoren van de overheid zijn toegenomen (sociale zekerheid, gemeenschappen & gewesten en lokale overheden), terwijl

The rest is reserved for Agoria members