Sorteerplicht voor Brussels bedrijfsafval | Agoria

Sorteerplicht voor Brussels bedrijfsafval

Published on 15/08/12 by Patrick Van den Bossche
Vanaf 2 februari 2013 moeten de producenten van afval, ander dan huishoudelijk afval, bij de inzameling papier en karton gescheiden aanbieden. Deze sorteerplicht geldt ook voor het papier- en kartonafval dat door bedrijven wordt geproduceerd.

Vanaf 2 februari 2014 moeten ook de volgende bedrijfsafvalstoffen bij de inzameling gescheiden worden aangeboden:

  • PMD
  • afval van kleurloos en gekleurd verpakkingsglas
  • plantenafval
  • gevaarlijk afval
  • ander afval dat in Brussel is onderworpen aan een terugnameplicht (banden, olie, elektr(on)ische apparatuur …)

Bedrijven die ervoor kiezen hun afval door een geregistreerde ophaler te laten ophalen, moeten met deze laatste een ophaalcontract sluiten wanneer ze  per week meer dan 50 liter PMD-afval produceren, of meer dan 30 liter papier en karton, of meer dan 30 liter restafval. Het contract vermeldt de aard van het afval, de capaciteit van de containers, de frequentie en de plaatsen van inzameling. Facturen van de geregistreerde ophaler kunnen dienstdoen als bewijs.

Wie niet kiest voor een afvalophaling maar het afval afvoert naar een verwerkingsinstallatie moet de nodige ontvangst- en verwerkingsbewijzen kunnen voorleggen. Deze bepalingen gaan ook in op 2 februari 2013.

Besluit van 21 juni 2012 betreffende de sorteerplicht (BS van 2 augustus 2012).

Verwant artikel

The rest is reserved for Agoria members