REACH: 13 nieuwe stoffen op de kandidaatslijst voor autorisatie | Agoria

REACH: 13 nieuwe stoffen op de kandidaatslijst voor autorisatie

Published on 07/08/12 by Patrick Van den Bossche
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft 13 stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst voor autorisatie. Tegelijk heeft het de dubbele opname van (zirconium) aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels, in januari 2010 en december 2011, herleid tot één enkele. De lijst bevat nu 84 stoffen.

Welke stoffen?

De volgende 13 stoffen werden aan de lijst toegevoegd:

 • 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan (Triglyme, TEGDME)
 • 1,2-dimethoxyethaan, ethyleenglycoldimethylether (EGDME)
 • diboortrioxide
 • formamide
 • lood(II)-bis(methaansulfonaat)
 • 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (TGIC)
 • 1,3,5-tris-[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion
 • 4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon (Michlers keton)
 • N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline (Michlers base)
 • [4-[4,4'-bis(dimethylamino)-benzhydrylideen]cyclohexa-2,5-diëen-1-ylideen]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3)*
 • [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-diëen-1-ylideen] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26)*
 • α,α-Bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4-(fenylamino)naftaleen-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4)*
 • 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalcohol*

  *enkel als de onzuiverheid aan Michlers keton of Michlers base minimaal 0,1% bedraagt

De stoffen werden geselecteerd omdat ze kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn.

Viervoudige communicatieverplichting

Voor stoffen op de kandidaatslijst voor autorisatie geldt een viervoudige communicatieverplichting:

 1. De leverancier van een stof van de kandidaatslijst voor autorisatie verstrekt zijn afnemers een veiligheidsinformatieblad (artikel 31.1).

 2. Een leverancier van een niet-gasvormig mengsel moet op het verzoek van zijn afnemer een veiligheidsinformatieblad verstrekken als het mengsel een stof van de kandidaatslijst voor autorisatie bevat in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (artikel 31.3).

 3. Een leverancier van een voorwerp moet aan zijn afnemer de nodige informatie verstrekken om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken als het voorwerp een stof van de kandidaatslijst voor autorisatie bevat in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (artikel 33). Voor levering aan een particuliere consument wordt de informatie enkel op verzoek van de consument geleverd. Importeert u

The rest is reserved for Agoria members