Procedures, controles en acties bij ontvangst van een REACH-conform veiligheidsinformatieblad | Agoria

Procedures, controles en acties bij ontvangst van een REACH-conform veiligheidsinformatieblad

Published on 20/03/12 by Patrick Van den Bossche
De ontvangst van een REACH-conform veiligheidsinformatieblad (VIB of SDS), al dan niet in combinatie met één of meerdere blootstellingsscenario’s (BS), heeft tot gevolg dat een aantal REACH-verplichtingen van start gaan. Ook uw bedrijf doet er daarom goed aan een degelijke procedure op te stellen over de manier waarop het met een dergelijke situatie omgaat en erover te waken dat steeds de nodige controles en acties worden uitgevoerd.

  • Een voorbeeld: op de datum van ontvangst van een VIB met registratienummer starten bijvoorbeeld alle ‘downstream user’-verplichtingen van REACH art. 37 (de maximumtermijn om deze verplichtingen na te komen bedraagt 12 maanden) en REACH art. 38 (de maximumtermijn om deze verplichtingen na te komen bedraagt 6 maanden). De klok die deze 12 of 6 maanden aftelt, begint te tikken vanaf het moment dat de ontvanger (na controle) het VIB aanvaardt. Daarom zijn een elementaire controle en eventuele weigering van het VIB bij ontvangst zeer belangrijk.

1. Bij de ontvangst van een REACH-conform VIB

Een procedure opstellen is nodig omdat een VIB al dan niet vergezeld van BS kan aankomen:

  • bij verschillende personen in een bedrijf of bij het Europese REACH-coördinatiecentrum van een groep;
  • in diverse vormen: pdf (of een andere elektronisch formaat), e-mail met link naar een website van de leverancier, enz.;
  • als een reeks updates die elkaar mogelijk snel opvolgen en waarbij u toch steeds moet handelen op basis van de meest recente versie.

Uw bedrijf zal niet alleen VIB’s ontvangen voor grondstoffen, maar wellicht ook voor onderhouds-, reinigings- en

The rest is reserved for Agoria members