REACH: 7 nieuwe stoffen op kandidaatslijst voor autorisatie | Agoria

REACH: 7 nieuwe stoffen op kandidaatslijst voor autorisatie

Published on 06/07/11 by Patrick Van den Bossche
ECHA heeft op 20 juni 2011 nog 7 bijkomende stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst voor autorisatie. Deze stoffen worden in de kandidaatslijst opgenomen omdat ze kankerverwekkend en/of toxisch voor de voortplanting zijn. Het aantal stoffen op de kandidaatslijst voor autorisatie komt daarmee op 53.

De 7 stoffen

De bijkomende stoffen op de kandidaatslijst voor autorisatie zijn de volgende:

Image

Naast bovenstaande uitbreidingen van de kandidaatslijst werd in deze lijst bovendien, bij de stof cobalt dichloride, de omschrijving ‘toxisch voor de voortplanting’ bijgeschreven als extra reden voor zijn opname in de lijst (naast zijn kankerverwekkende eigenschappen).

Verplichtingen

De vermelding in de kandidaatslijst voor autorisatie brengt een reeks verplichtingen met zich mee. Een overzicht.

 • Producenten van voorwerpen
  • moeten rekening houden met de REACH Art 33.1 communicatieplicht naar professionele klanten. Deze verplichting geldt vanaf de datum van opname in de kandidaatlijst indien meer dan 0,1% SVHC gew/gew. Naar consumenten toe is de communicatieplicht 45 dagen na hun verzoek.
  • moeten rekening houden met de REACH Art 7.2 medelingsplicht (notificatie) bij ECHA vanaf 1 ton/jaar/fabrikant of invoerder en meer dan 0,1% SVHC gew/gew ten laatste 6 maanden na opname in de kandidaatlijst, tenzij men op gefundeerde en correcte wijze gebruikmaakt van de uitzonderingen van Art 7.3 of Art 7.6
 • Fabrikanten van stoffen
  • moeten vanaf de datum van opname, op grond van REACH Art 31.1, verplicht een REACH- en CLP-conform veiligheidsinformatieblad verstrekken.
 • Fabrikanten van mengsels
  • moeten vanaf de datum van opname, op grond van REACH Art 31.1 en de gevaarlijke preparatenrichtlijn 1999/45/EG, al naargelang van het

The rest is reserved for Agoria members