Koepelfederatie landbouwmachinebouwers bezoekt Europees Parlement | Agoria

Koepelfederatie landbouwmachinebouwers bezoekt Europees Parlement

Published on 23/07/10 by Nathalie Nicolas
Op 15 en 16 juni jl. heeft de directeur van CEMA, de koepelfederatie van de Europese constructeurs van landbouwmachines, een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in Straatsburg om de Europarlementsleden aandacht voor zijn sector te vragen.

Het EU-landbouwbeleid na 2013

Het eerste gesprek ging over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en werd gevoerd met Paolo De Castro, de voorzitter van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, en met George Lyon, de ‘rapporteur’ die over deze hervorming is aangesteld.

Toen het debat eind 2009 in het Europees parlement werd gestart, leken de drie grootste fracties een consensus over de doelstellingen van de hervorming te hebben bereikt. De initiële consensus komt in grote lijnen hierop neer :

  • Het budget van de EU voor het GLB bedraagt ongeveer 53-54 miljard euro en zal met 25 tot 30 % worden verminderd.
  • De directe uitkeringen zullen worden verminderd en onderworpen aan het principe van de ecoconditionaliteit.
  • De landbouwers zullen 'milieudiensten' moeten leveren en vooraf vastgelegde doelstellingen moeten halen om subsidies te krijgen.
  • Een deel van het budget zal worden overgeheveld naar de 'tweede pijler' die door de lidstaten worden gecofinancierd.
  • Er zal opnieuw een modulering worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat kleine landbouwbedrijven meer subsidies (per ha) krijgen dan aan grote.

Nu lijkt het erop dat deze consensus tussen de verschillende politieke fracties niet meer zo stevig is. Sommige vooraanstaande Europarlementsleden zijn gaan beseffen dat een te sterk milieugericht landbouwbeleid een negatieve weerslag op de Europese landbouw zou kunnen hebben.

Het verslag van Europarlementslid Lyon (zie bijlage) zou bijgevolg

The rest is reserved for Agoria members