CECE wil niet-conform werfmaterieel bannen | Agoria

CECE wil niet-conform werfmaterieel bannen

Published on 01/06/10 by Nathalie Nicolas
Drie nieuwe gidsen van CECE, de Europese federatie van fabrikanten van machines voor de bouw, helpen u nagaan of werfmaterieel voldoet aan de conformiteitseisen die de Europese wetgeving voorschrijft.

Aan de hand van deze Engelstalige gidsen, die binnenkort ook in het Duits, Frans en Pools zullen verkrijgbaar zijn, kunt u zeer snel het onderscheid maken tussen conforme en niet-conforme apparatuur. De gidsen zijn vooral bedoeld als een snel waarschuwingsinstrument. Ze beschrijven dus vooral een aantal essentiële criteria, die ook door mensen zonder technische bagage of uitgebreide kennis van de machines in kwestie kunnen worden gecontroleerd.

Door de publicatie van deze gidsen wil CECE een oplossing bieden voor het gebruik van niet-conforme machines dat  voor de Europese fabrikanten van bouwmachines een prangend probleem is.

Binnen de EU moeten fabrikanten erover waken dat hun producten voldoen aan alle relevante Europese wetgeving. In het geval van werfmaterieel wordt die verplichting niet altijd even strikt nageleefd. Controle door de fabrikanten en/of de markttoezichtautoriteiten was tot nog toe niet gemakkelijk, o.a. bij gebrek aan duidelijke bronnen. Het gevolg is dat Europese fabrikanten vaak geconfronteerd worden met oneerlijke concurrentie vanwege sommige fabrikanten die niet-conforme producten op de EU-markt brengen.

De nieuwe gidsen zijn ook verkrijgbaar in gedrukte vorm. Stuur een e-mail naar nathalie.nicolas@agoria.be om een exemplaar aan te vragen.

The rest is reserved for Agoria members