Ecocheques om ecologische producten en diensten te kopen | Agoria

Ecocheques om ecologische producten en diensten te kopen

Published on 02/03/09
Werknemers kunnen ecocheques gebruiken om ecologische producten en diensten te kopen, voor zover die voorkomen op de limitatieve lijst die als bijlage gaat bij cao nr. 98 die op 20 februari 2009 in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten. Met deze overeenkomst wordt gedeeltelijk uitvoering gegeven aan de tekst van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 over dat onderwerp.

Informatie van werknemers

Wanneer ecocheques voor de eerste keer worden bezorgd, informeert de werkgever de werknemers over de inhoud van de lijst van producten en diensten waarvoor de ecocheques kunnen worden gebruikt.

Aantal ecocheques

Het aantal ecocheques zal worden berekend naar rata van de tewerkstellingsperiodes voor de werknemers die in dienst treden of die de onderneming verlaten tijdens een kalenderjaar of wanneer ze veranderen van personeelscategorie.

Periodes waarin de arbeidsovereenkomst wordt geschorst en waarvoor loon of vakantiegeld wordt betaald, hebben geen invloed op het recht op ecocheques. Worden gelijkgesteld met schorsingsperiodes waarvoor loon wordt betaald:
  • dagen zwangerschapsverlof
  • dagen arbeidsongeschiktheid ten belope van het saldo van de periode van 30 dagen die niet door het gewaarborgd loon wordt gedekt
De voorwaarden waarop de ecocheques worden vrijgesteld van belastingen en SZ-bijdragen worden bepaald in een ontwerp-KB. Dit KB zou moeten bepalen op welke datum het systeem in werking treedt (oorspronkelijk was 1 februari 2009 voorgesteld).

Limitatieve lijst 
Image
(pdf)


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

The rest is reserved for Agoria members