Spreiding van moederschapsrust en vaderschapsverlof | Agoria

Spreiding van moederschapsrust en vaderschapsverlof

Published on 16/02/09
Werkneemsters kunnen op bepaalde voorwaarden de laatste twee weken van hun postnataal verlof in de vorm van verlofdagen in een periode van acht weken na dit verlof opnemen.
De tien dagen vaderschapsverlof kunnen voortaan worden gespreid over een periode van vier maanden na de bevalling. Tot dusver moesten die binnen dertig dagen worden opgenomen.

Meer uitleg over deze wijzigingen die de programmawet van 22 december 2008 vanaf 1 april 2009 invoert, vindt u in een commentaartekst.

U kunt deze informatie ook raadplegen in de 'A-Z index' en in rubriek 2 'Schorsing van de arbeidsovereenkomst' van de 'Thematische index' (trefwoord 'Klein verlet').


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

The rest is reserved for Agoria members