Aids en de arbeidswereld: NAR voor nieuwe aanbeveling van IAO | Agoria

Aids en de arbeidswereld: NAR voor nieuwe aanbeveling van IAO

Published on 05/08/08
De Nationale Arbeidsraad (NAR) deelt de bezorgdheid van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat de maatregelen op internationaal niveau ter bestrijding van de aidsepidemie in de arbeidswereld en ter verbetering van de ondersteuning van besmette personen, beter moeten worden verspreid en gecoördineerd. Hij is voorstander van de goedkeuring van een nieuwe praktische richtlijn in de vorm van een aanbeveling van de IAO.

De NAR is van oordeel dat de strijd tegen aids ook acties vergt op het vlak van het beleid voor gelijke behandeling om ervoor te zorgen dat met het virus besmette personen niet-discriminerend worden behandeld.

In België maken verschillende wettelijke en verordenende instrumenten het mogelijk de strijd tegen hiv/aids te voeren:
  • beleidsmaatregelen inzake preventie en ondersteuning kunnen worden genomen in het kader van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de Codex over het welzijn op het werk;


  • artikel 2 bis van cao nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers verbiedt een onderscheid te maken op grond van ziekteverleden;
    In het kader van het jongste interprofessioneel akkoord 2007-2008 hebben de sociale partners er zich overigens toe verbonden het toepassingsgebied van dat instrument uit te breiden tot alle fasen van de arbeidsrelatie, d.i. niet alleen de werving en selectie, maar ook de uitvoering en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


  • de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie verbiedt discriminatie op grond van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand

The rest is reserved for Agoria members