Limosa: grotere uitzondering voor bijwonen van vergaderingen en congressen | Agoria

Limosa: grotere uitzondering voor bijwonen van vergaderingen en congressen

Published on 24/07/07
De ministerraad heeft enkele wijzigingen aan Limosa goedgekeurd. De vrijstellingen zullen worden uitgebreid voor buitenlandse werkgevers die hun werknemers naar België sturen om een congres of vergadering bij te wonen.

In volgende gevallen zal binnenkort geen Limosa-melding meer nodig zijn:
  • congressen in België geven of bijwonen: nu is er een beperking van maximum vijf kalenderdagen per maand. In de toekomst zal er geen enkele tijdsbeperking meer zijn.
  • vergaderingen in beperkte kring bijwonen: er zal een vrijstelling zijn voor 60 dagen per kalenderjaar, met een maximum van 20 kalenderdagen per vergadering. Nu is er een beperking van maximum vijf kalenderdagen per maand.
Opgelet: het KB hierover moet nog verschijnen. Zodra het KB in het Staatsblad wordt gepubliceerd, brengen we u op de hoogte.

De Limosa-aangifte dient om een betere controle op de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten mogelijk te maken. Sinds 1 april 2007 moet een buitenlandse werkgever elke tewerkstelling van een gedetacheerde werknemer vooraf elektronisch aan de RSZ melden.

Agoria heeft altijd achter de doelstelling van Limosa gestaan, nl. oneerlijke of zelfs illegale concurrentie uit het buitenland bestrijden. Tegelijk stellen we vast dat de toepassing ervan in de praktijk tot een aantal problemen leidt. De beslissing die de ministerraad nu heeft genomen gaat dus de goede richting uit om ongewenste neveneffecten op te ruimen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

The rest is reserved for Agoria members