Rechtspraak: kan jaarlijkse bonus beschouwd worden als veranderlijk loon? | Agoria

Rechtspraak: kan jaarlijkse bonus beschouwd worden als veranderlijk loon?

Published on 24/07/07
De informatie in deze rubriek wordt als documentatie verstrekt. De arresten van de hoven en rechtbanken gelden niet als rechtsbron.

Het enkel en dubbel vakantiegeld moeten worden berekend op de variabele bezoldiging die aan SZ-bijdragen zijn onderworpen.

Sinds 1 december 1998 verduidelijkt een KB het begrip "veranderlijk loon": "Worden eveneens in aanmerking genomen als een veranderlijke wedde in de zin van het eerste lid, de veranderlijke premies waarvan de toekenning gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan zijn productiviteit, aan het resultaat van de onderneming of van een afdeling ervan of aan ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt, ongeacht de periodiciteit of het ogenblik van de betaling van deze premies."

Eindejaarspremie

Het Hof van Cassatie had al geoordeeld dat de eindejaarspremie niet mag worden beschouwd als variabel loon voor de berekening van het vakantiegeld louter omdat het bedrag elk jaar verschillend is. Volgens het Hof is het inderdaad niet voldoende dat het bedrag van de eindejaarspremie elk jaar anders is om het te kwalificeren als variabel loon (Cass. 22 september 1980).

Cassatie bevestigt eerdere rechtspraak

In het arrest van 18 september 2006 (RC06I2_1) bevestigt het Hof van Cassatie de oude rechtspraak: "Voor de toepassing van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 juni 1967 moet loon als veranderlijk worden beschouwd wanneer de toekenning ervan als loon, dit is als tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, afhankelijk is van criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maken. Wanneer

The rest is reserved for Agoria members