Brugpensioen: berekening werkloosheidsuitkering bij werkhervatting in geval van verbrekingsvergoeding | Agoria

Brugpensioen: berekening werkloosheidsuitkering bij werkhervatting in geval van verbrekingsvergoeding

Published on 10/07/07
De RVA berekent de werkloosheidsuitkering van een bruggepensioneerde op basis van het loon dat werd betaald bij de werkgever die de arbeidsovereenkomst heeft verbroken mits betaling van een verbrekingsvergoeding. De Dienst zal alleen rekening houden met het bedrag van het loon dat wordt ontvangen wanneer het werk wordt hervat als dit loon hoger ligt dan het loon dat de werknemer ontving in het kader van zijn vorige arbeidsovereenkomst.

Als de werknemer het werk hervat als loontrekkende of als zelfstandige in hoofdberoep die al dan niet rechtstreeks werkt voor de werkgever die hem heeft ontslagen of voor een werkgever die behoort tot dezelfde groep als de werkgever die hem heeft ontslagen, dan wordt de werkloosheidsuitkering steeds berekend op basis van het loon dat wordt ontvangen tijdens de periode van werkhervatting. Deze periode moet echter wel minimaal vier opeenvolgende weken duren.

De werkloosheidsuitkering wordt berekend op 60% van het begrensde loon (plafond op 1 januari 2007: 1796,52 euro).

Deze bepaling is van kracht sinds 1 januari 2007 voor elke werkhervatting vanaf die datum.

De huidige wetgeving wordt gewijzigd door het KB van 7 juni 2007 (BS van 29 juni 2007). De nieuwe reglementering (KB van 3 mei 2007, BS van 8 juni 2007), die op 1 januari 2008 van kracht wordt, houdt hier al rekening mee.

The rest is reserved for Agoria members