Eigendomsvoorbehoud: voorwaarden en zekerheid van clausule | Agoria

Eigendomsvoorbehoud: voorwaarden en zekerheid van clausule

Published on 15/06/07
In koop-verkoopovereenkomsten wordt vrij vaak een 'clausule van eigendomsvoorbehoud' opgenomen. Wanneer kan een dergelijke clausule in de praktijk enige zekerheid van betaling bieden? Welke voorwaarden moeten vervuld worden?

In Belgisch recht gaat de eigendom van de verkochte zaak over op de koper op het ogenblik dat de verkoopovereenkomst rechtsgeldig wordt aangegaan. Dit betekent dat de koper eigenaar wordt van de verkochte zaak wanneer partijen akkoord zijn over de verkochte zaak en de prijs. Overeenkomstig artikel 1583 B.W. verwerft de koper "van rechtswege" (dit is "automatisch") de eigendom, zelfs al is de prijs nog niet betaald en de zaak nog niet geleverd.

Uitgebreide nota 
Image

The rest is reserved for Agoria members