Hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van aannemer | Agoria

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van aannemer

Published on 15/05/07
De regeling van ‘artikel 30 bis’ wordt door de programmawet van 27 april 2007 (BS van 8 mei 2007) aangepast. Voortaan moet de opdrachtgever of aannemer nog slechts een inhouding op de factuur doen wanneer de aannemer of medecontractant-onderaannemer in België sociale en/of belastingschulden heeft.

Niet-registratie geeft niet meer automatisch aanleiding tot inhouding. Die wordt bovendien beperkt tot het bedrag van de schuld. Als het bedrag van de factuur van de medecontractant meer dan 7143,00 euro bedraagt, zal de opdrachtgever of de aannemer de medecontractant verzoeken om hem een attest te bezorgen met opgave van het bedrag van zijn sociale schuld.

De hoofdelijke aansprakelijkheid treedt maar in werking als de inhouding niet is gebeurd.

Als de aannemer een niet in België gevestigde werkgever is, hoeft geen inhouding op het bedrag van de factuur te worden gedaan wanneer:
  • hij geen sociale schulden in België heeft
  • al zijn werknemers in het bezit zijn van een geldig detacheringsattest
Bij niet-storting van de op de facturen ingehouden bedragen is de aannemer een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag dat hij aan de RSZ had moeten storten.

Deze nieuwe maatregelen zullen op 1 januari 2008 van kracht worden.

The rest is reserved for Agoria members