Wet betreffende de sluiting van ondernemingen in werking getreden | Agoria

Wet betreffende de sluiting van ondernemingen in werking getreden

Published on 11/04/07
De wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen is op 1 april jl. in werking getreden. Deze datum werd vastgelegd in het KB van 23 maart 2007. Samengevat gaat deze wet over:
  • de voorafgaande informatie in geval van sluiting van ondernemingen
  • de sluitingsvergoeding
  • de opdrachten van het Fonds voor sluiting van ondernemingen en de voorwaarden die daarbij in acht moeten worden genomen
Het KB van 23 maart 2007 voert sommige bepalingen van de wet uit:
  • de modaliteiten voor de berekening van het gemiddelde aantal werknemers om te besluiten tot een bedrijfssluiting
  • de criteria die in acht moeten worden genomen om een herstructurering gelijk te stellen aan een bedrijfssluiting
  • de informatie die aan de verschillende instanties moet worden meegedeeld bij gebrek aan sectorale collectieve overeenkomst
  • de vergoedingen en uitkeringen die het Fonds ten laste neemt en de maximumbedragen daarvan

The rest is reserved for Agoria members