Normalisatie rond smart cities: de steden van de toekomst | Agoria

Normalisatie rond smart cities: de steden van de toekomst

Image
Published on 04/09/20 by Wolker Lemahieu
Het concept Smart Cities krijgt de jongste jaren enorm veel aandacht. De combinatie van een verouderde bevolking, klimaatveranderingen en een steeds grotere verstedelijking vergt oplossingen. De Europese normalisatieorganisatie CEN heeft daarom een technisch comité in het leven geroepen dat hierrond normen ontwikkelt.

Op internationaal niveau wordt er binnen ISO/TC 268 gewerkt rond smart cities-normen. Met reeds 23 gepubliceerde normen 19 normen in ontwikkeling wordt er reeds gehoor gegeven aan de internationale noden. Om ook gehoor te geven aan de Europese normalisatienoden werd CEN/TC 465 in het leven geroepen.

De normalisatiecommissie CEN/TC 465 rond Sustainable and Smart Cities and Communities binnen de Europese normalisatieorganisatie CEN is opgericht om normen te ontwikkelen op het gebied van duurzame en slimme steden.

De 4 belangrijkste uitdagingen van deze commissie zijn:

  • Aandacht voor de behoeften van steden, burgers en lokale overheden
  • Afstemming op het relevante beleidskader
  • Afstemming op de lopende normalisatieactiviteiten
  • Integratie van aspecten met betrekking tot duurzaamheid en veerkracht

Normen voor slimme steden kunnen worden gebruikt om de technische en functionele prestaties te monitoren, maar ook om te zorgen voor veiligheid, interoperabiliteit, kostenreductie, efficiëntie  en het delen van 'best practices'. Normen zorgen voor een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk begrip. Ze vormen richtlijnen voor steden voor de toepassing van stadsoplossingen met een groot marktpotentieel en een brede acceptatie. 

Voor deze normalisatiecommissies is Agoria ICT door het NBN (Belgisch Bureau voor Normalisatie) aangeduid als sectoroperator. De federatie is dus het contactpunt voor iedereen die een rol wil spelen binnen deze normalisatieactiviteiten. Om vanuit België de werkzaamheden van deze nieuwe Europese normalisatiecommissie te kunnen opvolgen, is een Belgische spiegelcommissie opgezet.

Deze komt een eerste keer online samen op 16 november om 13:30. Indien u wilt deelnemen aan deze vergadering of meer informatie wil over deze normalisatiecommissie, neem dan contact op met wolker.lemahieu@agoria.be (tel 02/706.78.69).

Deelname aan de Belgische spiegelcommissies staat open voor alle betrokken partijen (bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, consumentenverenigingen, organisaties, individuen, …) om zo actief hun belangen te verdedigen of om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Voor Agoria-lidbedrijven is deze deelname gratis

Was this article useful?