Herziening van de Bouwproductenverordening (CPR) | Agoria

Herziening van de Bouwproductenverordening (CPR)

Published on 31/08/20 by Dirk De Moor
Op 7 september organiseert de Europese Commissie een conferentie over een reeks technische onderwerpen die van groot belang zijn voor de komende herziening van de Bouwproductenverordening (Construction Products Regulation - CPR). We herinneren u eraan dat u tot uiterlijk vandaag 31 augustus feedback kunt geven op de verschillende opties voor deze herziening.

Met het oog op de herziening van de Bouwproducten Verordening heeft de Europese Commissie (EC) het document 'Refined indicative options for the review of the Construction Products Regulation' ('Gedetailleerde indicatieve opties voor de herziening van de Verordening Bouwproducten') opgesteld. Dit document bevat een aantal opties voor de mogelijke herziening van de Verordening Bouwproducten. Intussen zijn reeds een aantal standpunten gepubliceerd op de website van de Europese Commissie.

In het algemeen kan gesteld worden dat er geen steun is voor het opzetten van een alternatief circuit om de technische specificaties op te stellen. Het huidige normalisatiesysteem werkt goed, bestaat sinds jaren en verenigt alle stakeholders. Gelet op de traagheid van de EC om normalisatieverzoeken actueel te houden en delegated acts te publiceren voor drempelwaarden en klassen, laat dit niet vermoeden dat het door de EC op te zetten en uit te bouwen alternatieve circuit sneller en effectiever zal zijn dan het bestaande normalisatiesysteem. Bovendien zou dit aanleiding kunnen geven tot conflicterende documenten en zou dit de beperkte groep van experten nog zwaar belasten.

Anderzijds is er wel een draagvlak om de bestaande wetgeving te vereenvoudigen en de vereisten voor ecodesign, environmental product declarations en circulaire economie te integreren in de CPR, zodat voor bouwproducten alle informatie terug te vinden is in de prestatieverklaring. Er wordt gesuggereerd om alle wettelijke informatie in de prestatieverklaring te integreren en dit niet langer in afzonderlijke documenten op te nemen. 

U kunt nog tot 31 augustus deelnemen aan de stakeholders' feedback op de indicatieve opties voor de herziening van de CPR.

Op 7 september organiseert de EC een online CPR Revision Technical Stakeholders Conference. Zie hiervoor het betreffende artikel.

Was this article useful?