Online bedrijvenregister voor kandidaten Brusselse overheidsopdrachten | Agoria

Online bedrijvenregister voor kandidaten Brusselse overheidsopdrachten

Published on 03/10/19 by Hilde Ameys
Het Brusselse 'Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten' heeft een online bedrijvenregister ontwikkeld om de publieke aankopers van het Brussels gewest makkelijker in contact te brengen met bedrijven die werkzaam zijn in Brussel en op overheidsopdrachten van de Brusselse overheidsinstellingen (gewestelijke administraties, gemeenten, OCMW’s, e.a.) willen inschrijven.

Het online bedrijvenregister streeft geen commerciële doelstelling na (inschrijven is gratis) en wordt opgericht en beheerd door het Observatorium, dat een Brusselse overheidsinstelling is, in opdracht van de Brusselse regering.

Wie kan zich hiervoor laten registreren?

Alle bedrijven die aan Brusselse overheidsopdrachten wensen deel te nemen.

Hoe kan het bedrijvenregister u van nut zijn?

Het laat u toe om over een betere zichtbaarheid te beschikken bij de Brusselse publieke aankopers. Zo vergroot u uw mogelijke toegang tot overheidsopdrachten en heeft u een beter zicht op openbare bestellingen in het Brussels gewest.

Dankzij het bedrijvenregister kunt u...

  • opgenomen worden in een repertorium dat door de Brusselse publieke aankopers wordt geraadpleegd;
  • een lijst van Brusselse publieke aankopers raadplegen, aangevuld met de soorten opdrachten die deze plaatsen en waarvoor zij regelmatig op zoek gaan naar inschrijvers;
  • gemakkelijk met hen in contact treden;
  • uw toegankelijkheid tot overheidsopdrachten vergroten, door kennis te nemen van de verschillende bestaande Brusselse publieke aankopers.

Hoe kunt u zich laten registreren?

Door een kort formulier in te vullen op de webpagina’s van het Observatorium. Dit duurt slechts enkele minuten!

Het Observatorium staat tot uw beschikking voor alle verdere informatie. U kunt de dienst contacteren via observatorium@esr.brussels of het nummer 02/430.64.10.

Was this article useful?