Belasting van Belgische residenten die in Luxemburg werken: akkoord over tolerantiedrempel | Agoria

Belasting van Belgische residenten die in Luxemburg werken: akkoord over tolerantiedrempel

Published on 17/02/15 by Hilde Thys

Sinds enkele maanden worden heel wat Belgische residenten die in het Groothertogdom voor een Luxemburgse werkgever werken door de Belgische fiscus gecontroleerd. Daarbij wordt hen gevraagd te bewijzen dat ze fysiek in Luxemburg aanwezig zijn. Voor de dagen waarvoor ze dat niet kunnen, worden ze in België belast.

Op grond van artikel 15 van het dubbelbelastingverdrag van 17 september 1970 tussen België en Luxemburg worden Belgische residenten voor hun Luxemburgse beroepsinkomsten enkel in Luxemburg belast als ze hun beroepsactiviteit effectief op het Luxemburgse grondgebied uitoefenen. Voor de dagen die buiten het Groothertogdom worden gepresteerd (België of een derde land) zijn ze in principe belastbaar in België als woonland..

Voor de betrokken Belgische ingezetenen is er nu echter goed nieuws: beide landen zijn het eens geworden over een tolerantiedrempel van 24 dagen. Ze kunnen voortaan 24 dagen per jaar buiten het Groothertogdom (in België of een derde land) voor rekening van hun Luxemburgse werkgever werken zonder dat de heffingsbevoegdheid aan België toekomt.

Dit akkoord werd op 5 februari jl. gesloten en heeft terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Het zal juridisch worden bevestigd met een aanhangsel tot wijziging van artikel 15 van de overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting van 17 september 1970 tussen België en Luxemburg.

ISIS-Consult is een dienst die tegen betaling sociale en fiscale vragen en problemen met een internationale dimensie behandelt. Meer informatie over de aangeboden diensten en de tarieven vindt u op www.isis-consult.be of stuur een e-mail naar secretariaat@isis-consult.be.

The rest is reserved for Agoria members