Pensioenopbouw: welke bezoldiging voor het jaar van pensionering? | Agoria

Pensioenopbouw: welke bezoldiging voor het jaar van pensionering?

Published on 23/07/14 by Aude Michaux

De maanden die worden gepresteerd in het jaar van pensionering zullen in aanmerking worden genomen voor de pensioenen die vanaf 2015 ingaan. Lees in dit verband ons artikel Pensioenbedrag voortaan meer gebaseerd op activiteitsperiodes.

In een koninklijk besluit van 29 juni 2014 wordt bepaald dat het loon dat voor het kalenderjaar waarin het pensioen ingaat, gelijk zal zijn aan de reële, fictieve en forfaitaire bezoldigingen in het kalenderjaar voor het jaar van pensionering, gedeeld door 12 maal het aantal maanden van het jaar van pensionering voor de maand waarin het pensioen ingaat.

Fictieve bezoldigingen dekken de perioden die voor het pensioenstelsel worden gelijkgesteld, forfaitaire de ongeschiktheidsperioden (arbeidsongeval) of periodes van deeltijds werk.

Dit koninklijk besluit wordt van kracht op 1 januari 2015.

Bron : koninklijk besluit van 29 juni 2014 (BS 10 juni 2014)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

The rest is reserved for Agoria members