Regionalisering uitzonderlijk vervoer vanaf 1 juli! | Agoria

Regionalisering uitzonderlijk vervoer vanaf 1 juli!

Published on 02/07/14 by Herman Looghe

De bijzondere wet van 6 januari 2014, in het kader van de 6e Staatshervorming, draagt vanaf 1 juli 2014 de bevoegdheden met betrekking tot uitzonderlijk vervoer over naar de gewesten

Om te continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, zal de FOD Mobiliteit en Vervoer (Dienst Uitzonderlijk vervoer) echter tot 31 december 2014 in naam van de bevoegde gewesten blijven fungeren als aanspreekpunt voor vergunningsaanvragen.  Er verandert voorlopig dus niets aan de wijze van indienen van uw aanvragen en het stellen van uw vragen aan deze dienst.   

Voor zover daarover twijfels zouden rijzen: de nog geldige vergunningen uitzonderlijk vervoer blijven onverminderd geldig tot hun vervaldag. De bevoegdheidsoverdracht naar de gewesten vanaf 1 juli 2014 doet dus geen afbreuk aan de geldigheid van de voordien afgeleverde en nog lopende vergunningen.

De nieuwe regeling, die ingaat vanaf 1 januari 2015, volgt later. 

Was this article useful?