Nieuwe Europese regels over staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie | Agoria

Nieuwe Europese regels over staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Published on 14/06/14

Op 21 mei 2014 heeft de Europese Commissie nieuwe regels over staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) goedgekeurd. Het voorstel bepaalt in welke gevallen de lidstaten steun kunnen geven aan bedrijven voor O&O&I. De nieuwe regels treden in werking vanaf 1 juli 2014.

Een eerste belangrijk punt is de verbreding van de maatregelen die niet moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie. Dit werd gerealiseerd door middel van een update van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Met deze maatregelen wil de Europese Commissie een slimme, duurzame en inclusieve Europese Unie realiseren; dit zijn de befaamde Europa 2020-doelstellingen. Deze aanpassingen worden gemaakt in het bredere kader van de modernisering van de staatssteunregels.

Het nieuwe kader voor O&O&I bepaalt de criteria op basis waarvan bepaalde vormen van staatssteun moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie. Dit zijn enkele van de belangrijkste elementen van het pakket (algemene groepsvrijstellingsverordening en het O&O&I-kader):

  •  Het bedrag van de staatssteun die nationale en regionale overheden voorzien en onder welke grens de steun niet moet worden aangemeld aan de Europese Commissie, wordt fors opgetrokken. 
  • De definitie voor experimenteel onderzoek is uitgebreid, met expliciete vermelding van ‘prototyping’ en ’piloting’:
    "Experimental development may comprise prototyping, demonstrating, piloting, testing and validation of new or improved products, processes or services in environments representative of real life operating conditions where the primary objective is to make further technical improvements on products, processes or services that are not substantially set."
  • Er wordt in een voetnoot een link gelegd met de internationale TRL-niveaus:
    "For

The rest is reserved for Agoria members