Belgische app-ontwikkelaars ondertekenen eTIC-charter voor mobiele applicaties | Agoria

Belgische app-ontwikkelaars ondertekenen eTIC-charter voor mobiele applicaties

Published on 16/05/14 by Hilde Ameys

Vandaag, donderdag 15 mei, organiseert de Hogeschool Gent samen met onder meer Agoria, de tweede editie van appscity.be. Tijdens een speciale sessie zullen een aantal app-bouwers het eTIC-charter voor mobiele applicaties ondertekenen.

Dit charter werd mee opgesteld door de Agoria App Alliance. Het bevat een aantal regels vast tussen app-bouwers en hun klanten rond privacy, contractuele verplichtingen en do’s en don’ts. Er werd een jaar aan gewerkt. “De sector van de app-bouwers is een  groeiende markt die klantenrelaties serieus neemt. Daarom heeft de Agoria App Alliance dit initiatief  genomen,” legt Tanguy De Lestré van Agoria uit. “We willen de app-ontwikkelaars informeren rond praktische regels. Maar ook willen we dat de klanten die werken met ondernemers die het charter ondertekenden, weten dat ze met serieuze bedrijven werken.”

Uit cijfers van Agoria blijkt dat er momenteel een duizendtal app-ontwikkelaars actief zijn in ons land. Dat is een verdubbeling op één jaar tijd en zal, gezien het toenemende belang van de app-economie, de komende jaren nog verder toenemen.Agoria hoopt dan ook dat alle app-bedrijven dit engagement zullen ondertekenen. De secretariaten van het eTIC handvest zullen overigens de concrete opvolging doen van dit nieuwe engagement.  

Tijdens appscity.be zal Amazon, in première voor ons land, zijn strategie rond mobiele apps voorstellen. De Agoria App Alliance zal er op een stand studenten, app-ontwikkelaars en alle geïnteresseerden informatie verschaffen over het Belgische app-landschap.

The rest is reserved for Agoria members