Nieuwe Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU: wat verandert er? | Agoria

Nieuwe Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU: wat verandert er?

Published on 16/04/14 by Marc Cumps

Vanaf 20 april 2016 wordt de recent gepubliceerde nieuwe Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU van toepassing. Wat verandert er nu concreet in vergelijking met de huidige richtlijn 2006/95/EC? Het toepassingsgebied van de richtlijn, de essentiële eisen en de conformiteitsbeoordelingsprocedure worden inhoudelijk alvast niet gewijzigd, ook al is de formulering aangepast. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe laagspanningsrichtlijn hebben betrekking op de verplichtingen van de economische operatoren (fabrikanten, importeurs, distributeurs). Die verplichtingen werden afgestemd op het nieuwe wetgevende kader voor het verhandelen van producten (zie verwant artikel van 25 augustus 2008: Nieuw wetgevend kader voor verhandelen van producten gepubliceerd). In dit artikel zetten we voor u de belangrijkste elementen op een rij. 

Toepassingsgebied 

De richtlijn is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (wisselspanning: 50 V – 1000 V en gelijkspanning: 75 V – 1500 V) en dat nieuw is op de markt van de Unie wanneer het in de handel wordt gebracht. Dit houdt in dat het ofwel nieuw elektrisch materiaal is dat werd gemaakt door een in de Unie gevestigde fabrikant, ofwel elektrisch materiaal (nieuw of tweedehands) dat wordt ingevoerd uit een derde land. Bijlage II van de richtlijn specifieert materialen en verschijnselen die niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. 

Essentiële vereisten 

Elektrisch materiaal kan slechts op de markt van de Unie worden aangeboden indien het -vervaardigd volgens de regels van goed vakmanschap op het gebied van de veiligheid die in de Unie gelden, bij correcte installatie en degelijk onderhoud en bij gebruik overeenkomstig de bestemming- de

The rest is reserved for Agoria members