Nieuwe versie van ‘Blauwe Gids’ over implementatie Europese productwetgeving | Agoria

Nieuwe versie van ‘Blauwe Gids’ over implementatie Europese productwetgeving

Published on 05/04/14 by Marc Cumps

De update van de gids voor de implementatie van richtlijnen op basis van de nieuwe aanpak en de globale aanpak (de zogenaamde “Blauwe Gids”) is nu beschikbaar. Deze gids is al sinds zijn eerste editie een van de belangrijkste referentiedocumenten over de implementatie van de wetgeving op basis van de nieuwe aanpak die in een brede waaier van producten en sectoren wordt gehanteerd.  

De nieuwe versie bouwt voort op de inhoud van de vorige editie (gepubliceerd in 2000) en weerspiegelt de evoluties van het juridische kader in het afgelopen decennium. De update draagt bij tot een gemeenschappelijke basis voor de implementatie van het nieuw wetgevend kader voor het verhandelen van producten (NLF – New Legislative Framework) (zie verwant artikel). Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die door het Verdrag van Lissabon, dat sedert 1 december 2009 van kracht is, werden geïntroduceerd met betrekking tot juridische verwijzingen en terminologie van toepassing op EU-gerelateerde documenten en procedures.

Deze nieuwe versie van de gids bevat een aantal nieuwe hoofdstukken, bijvoorbeeld over de verplichtingen van economische operatoren (fabrikant, importeur, distributeur) of accreditatie, evenals geheel herziene hoofdstukken, zoals die betreffende normalisatie en markttoezicht.

De Europese Commissie heeft de nieuwe 'Blauwe Gids' in nauwe samenwerking met lidstaten en stakeholders opgesteld .

Raadpleeg hier de Blue Guide on the implementation of EU product rules 

Image
.

Verwant artikel

The rest is reserved for Agoria members