Nieuwe ecodesign-eisen voor compressoren op komst | Agoria

Nieuwe ecodesign-eisen voor compressoren op komst

Published on 14/03/14 by Marc Cumps

Op grond van de kaderwetgeving inzake ecodesign kunnen verordeningen worden ontwikkeld die eisen op het gebied van energie-efficiëntie opleggen aan producten. Op 27 februari vonden twee vergadering plaats tijdens welke de experts, de consultant en de Europese Commissie de voorlopige versies van de voorbereidende studie inzake ecodesign-eisen voor compressoren hebben besproken. Na de voorbereidende studie gaat de Europese Commissie, in samenspraak met de lidstaten en de belanghebbenden, een specifieke verordening ontwikkelen voor compressoren.

In de genoemde voorbereidende studie zijn de verschillende opties van ecodesign-maatregelen voor compressoren geïdentificeerd. Deze opties zijn gebaseerd op een d-waarde die aangeeft hoe energiezuinig een product is in vergelijking met het gemiddelde voor een gelijksoortig product. De verschillende opties die beschreven worden variëren van een d-waarde van -10 in 2017 (wat betekent dat de compressor in 2017 maximaal 10 minder energiezuinig mag zijn dan in 2011) tot een hypothetische d-waarde van +20 (waarbij alle compressoren in 2017 20% energie-efficiënter moeten zijn dan het gemiddelde voor dat soort compressor in 2011).

Voor meer uitleg over de d-waarde, de beleidsmogelijkheden en de technologieën kunt u er de laatste hoofdstukken van de voorbereidende studie 

Image
op naslaan. De vorige documenten vindt u hier.

Gelieve uw eventuele commentaren op één of meerdere van deze hoofdstukken zo snel mogelijk aan Agoria te bezorgen, zodat we deze kunnen doorgeven aan de bevoegde consultant. Geef ons ook een seintje indien u op de hoogte wenst te worden gehouden van het verdere verloop van dit dossier.

The rest is reserved for Agoria members