Ecodesign waterkranen en douchekoppen: voorbereidende studie gepubliceerd | Agoria

Ecodesign waterkranen en douchekoppen: voorbereidende studie gepubliceerd

Published on 07/03/14 by Marc Cumps

De kaderwetgeving m.b.t. ecodesign maakt het mogelijk om verordeningen te ontwikkelen waardoor eisen inzake energie-efficiëntie kunnen worden opgelegd aan producten. Eén van de eerste onderdelen van de procedure voor de ontwikkeling van dergelijke eisen is de uitvoering van een voorbereidende studie. Voor de productgroep waterkranen en douchekoppen werd recentelijk de eerste versie van zo’n voorbereidende studie gepubliceerd.  

Er werden verschillende technologieën geïdentificeerd om water (en dus energie) te besparen met verbeterde kranen en douchekoppen. De belangrijkste zijn: 

  • 2-stage kranen waarbij de kraan een extra drempel over moet vooraleer het volle vermogen van de kraan kan worden gebruikt.
  • Wisselkleppen, waardoor kranen over een eco-modus beschikken waarbij minder water wordt gebruikt.
  • Kranen in de openbare ruimte waarbij de gebruiker op een knop moet drukken en het water slechts tijdelijk stroomt.
  • Kranen in de openbare ruimte waarbij een sensor geactiveerd moet worden en het water slechts tijdelijk stroomt.
  • Waterbesparende douchekoppen.
  • Douchesystemen met thermostatische mengsystemen.

Op basis van deze technieken is voor de verschillende subcategorieën meer dan 20% waterbesparing mogelijk. Om die doelstelling te realiseren werden vier beleidsopties geïdentificeerd en onderzocht in het licht van mogelijke ecodesign- en energielabelling-maatregelen op Europees niveau. Die opties zijn:

  • Verplichte labelling van de producten
  • Verplichte installatie van apparaten die het waterverbruik van producten verminderen
  • Verplichte watermeters in producten
  • Beperkingen op de waterstromen

In het rapport worden de voor- en nadelen van al deze opties besproken. Vanuit technisch oogpunt zou de optie van labelling de meest optimale zijn. Daarbij dient wel opgemerkt dat het pas om de eerste

The rest is reserved for Agoria members