Moederschapsbescherming - zwangere werkneemsters met meerdere deeltijdse contracten | Agoria

Moederschapsbescherming - zwangere werkneemsters met meerdere deeltijdse contracten

Published on 25/02/14 by Aude Michaux
Een wetsontwerp maakt een discriminatie van zwangere werkneemsters ongedaan die het Grondwettelijk Hof had opgemerkt. Zwangere werkneemsters met meerdere deeltijdse contracten die tijdens hun zwangerschap in het kader van een van hun beroepsactiviteiten van het werk worden verwijderd, zullen hun postnatale rust voortaan kunnen verlengen met de dagen die ze voor de bevalling hebben gepresteerd in het kader van de activiteiten waarvoor ze niet werden verwijderd.

Principe

Een werkneemster die is bevallen, kan de dagen prenatale rust die ze niet heeft opgenomen overdragen en bijgevolg de periode van het postnataal verlof verlengen. Om de RIZIV-uitkering te genieten moet de werkneemster alle activiteiten tijdens de prenatale rustperiode staken.

Uitzonderingen

Op deze voorwaarde wordt voortaan een tweede uitzondering gemaakt voor werkneemsters die tegelijk twee deeltijdse arbeidscontracten hebben en tijdens hun zwangerschap voor een van hun beroepsactiviteiten van het werk werden verwijderd wegens de risico’s voor hun gezondheid of die van hun ongeboren kind.

In een arrest van 10 november 2011 was het Grondwettelijk Hof van oordeel dat het discriminerend was de werkneemster te beletten de postnatale rustperiode te verlengen met de periodes tijdens welke ze aan het werk was gebleven van de zesde tot de tweede week voor de bevalling in het kader van een andere arbeidsovereenkomst waarvoor ze niet was verwijderd.

We wijzen erop dat de eerste uitzondering geldt voor werkneemsters die gebruik maken van de mogelijkheid om hun postnataal verlof te verlengen door deze twee weken in dagen postnatale rust om te zetten

Bron : wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de sociale zekerheid.

Voor meer informatie kunt u

The rest is reserved for Agoria members