Europees Parlement keurt herziening van acht productrichtlijnen goed | Agoria

Europees Parlement keurt herziening van acht productrichtlijnen goed

Published on 15/02/14 by Marc Cumps

Met de positieve stemming in het Europees Parlement in de plenaire sessie van 5 februari 2014 is de herziening van acht Europese richtlijnen, die samen op een brede waaier van producten betrekking hebben, bijna volledig afgerond. De publicatie van de richtlijnen in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt in de loop van de eerstvolgende weken verwacht.

De herziening beoogt vooral een betere afstemming op het nieuwe wetgevende kader voor het verhandelen van producten (zie verwant artikel) en heeft betrekking op acht richtlijnen die het vrij verkeer van goederen verzekeren in de volgende sectoren: elektrische en elektronische uitrusting, liften, eenvoudige drukvaten, niet-automatische weeginstrumenten, meetinstrumenten, civiele explosieven, apparatuur die wordt gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen en producten die waarschijnlijk elektromagnetische interferentie veroorzaken

Het doel van de voorgestelde wetgeving is drieledig:

  • de productveiligheid in de hele Europese Unie verbeteren
  • een ​​meer coherente regelgeving in alle sectoren garanderen en
  • de naleving ervan vergemakkelijken.

De verschillen op het vlak van specificaties voor etikettering en traceerbaarheid, de conformiteitsverklaringen of de toepasselijke juridische definities zullen verdwijnen. Dit initiatief kadert in de modernisering van de Europese productwetgeving. Het doel van die modernisering is de vereenvoudiging van de regels, de vermindering van de administratieve lasten en de instelling van duidelijkere en meer coherente regels in een groot aantal sectoren. De nieuwe regels zullen een meer accurate omschrijving omvatten van de precieze verantwoordelijkheden van de fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de verkoop van producten (conformiteitsmarkering, etikettering en traceerbaarheid van producten, bijvoorbeeld).

Verwant artikel

The rest is reserved for Agoria members