Europese pompenindustrie bereidt zich voor op WEEE en PEF | Agoria

Europese pompenindustrie bereidt zich voor op WEEE en PEF

Published on 07/02/14 by Stijn Pauwels

Europump, het Europese comité voor de pompenindustrie, bereidt initiatieven voor in het kader van de nakende regelgeving met betrekking tot de Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) en de Product Environmental Footprint (PEF). Wat is de stand van zaken?

 Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)

Vanaf 15 augustus 2018 vallen de pompen ook onder de WEEE-regelgeving en wordt de fabrikant verantwoordelijk voor end-of-life ophaling en recyclage van de producten die hij op de markt heeft gebracht. Om tegen die datum goed voorbereid te zijn, neemt Europump momenteel verschillende opties onder de loep:
  • samenwerking met lokale reverse logistics providers (collection services),
  • samenwerken met bestaande inzamelinitiatieven (e.g. genre Recupel),
  • opzetten van een specifiek reverse logistics & recyclagesysteem voor de pompenindustrie.

Elke optie heeft specifieke voor- en nadelen. De Duitse vereniging van constructeurs van machines voor tuinaanleg en -onderhoud heeft al een eigen inzamelsysteem opgezet. Dat systeem werkt goed, want in 2013 maakte de industrie er winst mee: de inkomsten uit inzameling en recyclage waren groter dan de kosten voor inzameling & recyclage. Kosten & inkomsten worden naargelang van de omzet of toegevoegde waarde pro rata verdeeld over de verschillende deelnemende machineconstructeurs. Europump onderzoekt momenteel of het iets kan leren van dat initiatief.

Product Environmental Footprint (PEF)

De verwachting is dat de klant in de nabije toekomst zal vragen om producten te kunnen vergelijken op basis van hun ‘product environmental footprint’ over de gehele levenscyclus van het product (ontwerp, productie, gebruik, end of life). Die tendens is onomkeerbaar. De Europese Commissie ontwikkelt een generieke methode om de PEF van een product eenduidig te bepalen. Deze methode vertoont sterke gelijkenissen met ISO 14025. De verwachting is dat de PEF binnen 5 jaar zal worden omgezet in een directive.

Om deze methode te testen en te verfijnen, worden momenteel pilootprojecten opgezet. Europump is stakeholder in een dergelijk pilootproject voor het bepalen van de PEF van metalen buizen voor het transport van warme en koude vloeistoffen. Europump ervaart dat de Europese Commissie de druk opvoert om in de nabije toekomst een PEF-verklaring op te leggen aan producenten. Daarom wenst Europump vroeg te handelen en zo niet voor voldongen feiten te worden gesteld. Ook CEN laat weten dat toekomstige normen verwijzingen zullen bevatten naar de PEF. De mandaten daarvoor zullen komen. In Zweden zijn er al voorbeelden van Environmental Product Declarations (EPD).

Europump start in het kader van de PEF met een Shadow Pilot Studie

Europump gaat voorts ook na of het mogelijk is een zogenaamd ‘shadow pilot project’ op te starten, specifiek voor de pompenindustrie. In deze context heeft Europump contact opgenomen met het consultingbureau PE International, dat globaal actief is in duurzaamheidsprojecten. Een eerste projectplan werd uitgedokterd. Dat zou afgewerkt zijn tegen 2017, zodat in hetzelfde jaar de eerste EPD’s klaar zouden zijn. De kostprijs van de studie bedraagt ongeveer 140.000 euro, gedragen door de Europese pompenindustrie. De studie moet een type 3 industriële norm om de PEF-methode toe te passen op de pompenindustrie opleveren. Een grote bekommernis voor de industrie is of al dan niet zal worden gebruikgemaakt van een 3th party certificatiebureau. Een dergelijk bureau toepassen voor non-safety goods zou de kostprijs voor de industrie sterk verhogen en zal bijgevolg zeer moeilijk liggen. 

Was this article useful?