PC 105 (arbeiders non-ferro): ontwerp van sectoraal akkoord 2014 | Agoria

PC 105 (arbeiders non-ferro): ontwerp van sectoraal akkoord 2014

Published on 30/01/14

 

Maandag 27 januari jl. zijn de sociale partners het eens geworden over een ontwerp van sectoraal akkoord 2014 voor de arbeiders van PC 105 (non-ferro). Dit ontwerp wordt in de komende dagen en weken aan de mandaatgevers ter goedkeuring voorgelegd. De leden van de sociale commissie werden daartoe geïnformeerd.

Hieronder een samenvatting van het ontwerpakkoord:

Inkomenszekerheid

 • Ecocheques
  • Bestaande ecocheques kunnen in een in gelijkwaardig voordeel worden omgezet.
 • ROCE
  • Geen bonus bij rendabiliteit onder 5%.
  • Beperkte verhoging voor de schijven vanaf 5%: van 5 tot 12,5 met 0,1%; van 12,5 tot 17,5 met 0,2%, vanaf 17,5 met 0,3%.
 • Bestaanszekerheid
  • Afschaffing bijbetaling bij volledige werkloosheid gekoppeld aan verhoging bijdrage extralegaal pensioen met 0,1% vanaf 1 januari 2015.
 • Eindejaarspremie
  • Uitbreiding van de mogelijkheid om de eindejaarspremie om te zetten in bijkomende dagen door te voorzien in overdraagbaarheid over meer dan een jaar (tijdsparen).
 • Vervoerskosten
  • Berekening fietsvergoeding op dagbasis in plaats van op maandbasis.

Werkzekerheid

 • Verlenging van de bestaande werkzekerheidsclausule.

Vorming en opleiding

 • De globale opleidingstijd op ondernemingsvlak wordt verhoogd met 0,1% tot 1,7%.
 • De bijdragen voor risicogroepen worden verlengd.

Loopbaanplanning

 • Tijdskrediet
  • De bestaande sectorale regeling wordt verlengd.
  • Daarnaast opent de sector voor de looptijd van het akkoord de mogelijkheid van een 1/5de landingsbaan vanaf 50 jaar met 28 jaar loopbaan mits het de bestaande modaliteiten op ondernemingsvlak worden gerespecteerd. Bedrijven kunnen de toepassing ervan gemotiveerd weigeren via kennisgeving aan de voorzitter van het paritair comité vóór 1 april 2014.
 • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
  • De bestaande SWT-regelingen worden verlengd.
  • Daarnaast wordt tot eind

The rest is reserved for Agoria members