Belgisch nationaal markttoezichtsprogramma 2014 gepubliceerd | Agoria

Belgisch nationaal markttoezichtsprogramma 2014 gepubliceerd

Published on 24/01/14 by Marc Cumps
De Europese verordening 765/2008 legt de lidstaten de verplichting op om aan de Commissie, de andere lidstaten en de consument informatie te verschaffen over hun nationale structuur voor markttoezicht. De lidstaten moeten in dat verband ook jaarlijks een markttoezichtsprogramma publiceren.

Het Belgische antwoord op deze verplichting werd voor dit jaar vastgelegd in het nationaal markttoezichtsprogramma 2014 

Image
.

In dit document wordt eerst beschreven hoe het markttoezicht in België algemeen is georganiseerd. Vervolgens biedt elke bevoegde overheid een gedetailleerd overzicht van haar eigen structuur, bevoegdheden, werkwijze en samenwerking met andere overheden, evenals haar individueel toezichtsprogramma voor 2014.

Enkele voorbeelden van geplande acties in 2014:

  • Rookmelders
  • Brandblussers
  • Elektrische fietsen
  • Liften
  • Verlichting
  • GSM en 3G repeaters
  • Mobiele telefoons

The rest is reserved for Agoria members