RoHS 2: Nieuwe vrijstellingen gepubliceerd | Agoria

RoHS 2: Nieuwe vrijstellingen gepubliceerd

Published on 21/01/14 by Marc Cumps

De RoHS-richtlijn 2011/65/EU verbiedt het gebruik van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB’s) en polybroomdifenylethers in elektrische en elektronische apparatuur. Voor een beperkt aantal toepassingen die gespecifieerd worden in bijlagen van de richtlijn wordt in een vrijstelling op dit verbod voorzien.

Deze vrijstellingen worden toegekend als de vervanging door andere stoffen ofwel technisch onmogelijk is, ofwel meer nadelen dan voordelen biedt voor het milieu, de gezondheid en/of veiligheid. De toegekende vrijstellingen hebben een maximale geldigheidsduur en worden ook geregeld opnieuw geëvalueerd en herzien naargelang van de technologische vooruitgang.

Met de Gedelegeerde Richtlijnen 2014/1/EU tot en met 2014/16/EU heeft de Europese Commissie nieuwe vrijstellingen toegekend, vooral voor medische hulpmiddelen en meet-en regelapparatuur.

In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de nieuwe vrijstellingen en hun geldigheidsduur.

Tabel: Nieuwe vrijgestelde toepassingen (aanpassing bijlage III van RoHS richtlijn 2011/65/EU)

Referentie

Vrijstelling

Vervaldatum

2014/14/EU

Voor algemene verlichtingsdoeleinden < 30 W met een levensduur van ten minste 20 000 branduren: 3,5 mg

31 december 2017

Tabel : Nieuwe vrijgestelde toepassingen voor medische hulpmiddelen en meet- en regelapparatuur (aanpassing bijlage IV van RoHS richtlijn 2011/65/EU)

Referentie

Vrijstelling

Vervaldatum

2014/1/EU

Lood als legeringselement in lagers en slijtvlakken in medische apparatuur die aan ioniserende straling worden blootgesteld

30 juni 2021

2014/2/EU

Cadmium in fosforcoatings in röntgenbeeldversterkers tot en met 31 december 2019 en in reserveonderdelen voor röntgensystemen die vóór 1 januari 2020 in de EU in de handel zijn gebracht

 

2014/3/EU

Loodacetaatmarker voor gebruik in stereotactische hoofdframes voor gebruik bij CT en MRI en in

The rest is reserved for Agoria members