Invoering ecodesignmaatregelen voor thermische isolatie blijft mogelijk | Agoria

Invoering ecodesignmaatregelen voor thermische isolatie blijft mogelijk

Published on 12/10/13 by Marc Cumps
Zoals vermeld in een vorig artikel voert een consultant momenteel in opdracht van de Europese Commissie een verkennend onderzoek uit naar de mogelijke ecodesignmaatregelen voor isolatie. Het doel van deze studie is na te gaan of deze productgroep naar de prioriteitenlijst verplaatst kan worden, waarna de voorbereidingen voor ecodesignmaatregelen kunnen worden opgestart. Op 1 oktober jl. heeft in Brussel een bijeenkomst plaatsgevonden tijdens welke de tussentijdse resultaten van het onderzoek verder werden toegelicht. Raadpleeg hier de presentatie van de consultant 
Image
.

De voorlopige conclusies zijn dat er een significant potentieel is om het energieverbruik te verminderen door het goed gebruik van thermische isolatie. Op basis van de eerste conclusies wordt de invoering van ecodesignmaatregelen nog steeds als een mogelijkheid gezien. Meer specifiek zou dat kunnen gebeuren in de vorm van eisen die bijvoorbeeld aan het design worden gesteld of in de vorm van verplichte informatie over correcte installatie.

Het doel is om het definitieve rapport in december te presenteren, waarna de concrete plannen duidelijker zullen worden.

Ook het interim report is inmiddels door de consultant gepubliceerd. Geef een seintje aan Tim Hamers (zie hierna) als u geïnteresseerd bent. We blijven u dan met genoegen verder op de hoogte houden en kunnen u desgewenst ook een kopie van de studie opsturen.

Verwant artikel

The rest is reserved for Agoria members