Europese verordening om computers en servers energie-efficiënter te maken | Agoria

Europese verordening om computers en servers energie-efficiënter te maken

Published on 20/08/13 by Marc Cumps
Europa heeft onlangs verordening 617/2013 gepubliceerd om het energieverbruik van computers en servers te verminderen. Voorbereidende studies hebben immers aangetoond dat door ze energie-efficiënter te maken tussen 2011 en 2020 ongeveer 93 TWh kan worden bespaard.  

Deze verordening is van toepassing op de volgende acht productgroepen die rechtstreeks op de wisselstroomspanning van het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten, onder meer via een externe of interne stroomvoorziening :

  • desktopcomputers
  • geïntegreerde desktopcomputers
  • notebookcomputers (incl. tabletcomputers, slatecomputers, mobiele thin clients)
  • desktop thin clients
  • werkstations
  • mobiele werkstations
  • kleinschalige servers
  • computerservers

Op beeldschermen is deze verordening niet van toepassing. Hiervoor zal de Europese Commissie een aparte verordening uitwerken.

De ecologische ontwerpvereisten en de datum waarop ze in werking treden worden in bijlage II bij de verordening vermeld. Sommige bepalingen zijn al van toepassing, zoals de verplichtingen voor desktopcomputers, geïntegreerde desktopcomputers en notebookcomputers met betrekking tot de “stand met het laagste energieverbruik” en “activering van het energiebeheer”.

De meeste vereisten zijn van toepassing vanaf 1 juli 2014, zoals bijvoorbeeld het totale jaarlijkse energieverbruik, de slaapstand en de uitstand voor desktopcomputers, geïntegreerde desktopcomputers en notebookcomputers. Ook zijn de fabrikanten verplicht om vanaf deze datum bepaalde gegevens over hun producten te vermelden in de technische documentatie en op websites die gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Een aantal strengere eisen ter beperking van het totale jaarlijkse energieverbruik wordt van kracht vanaf 1 januari 2016.

Voorts bevat de verordening een aantal indicatieve benchmarks voor zeer energie-efficiënte producten die op de markt beschikbaar zijn op het ogenblik dat de verordening in werking treedt.

The rest is reserved for Agoria members