Werken bij warm weer: welke welzijnsmaatregelen? | Agoria

Werken bij warm weer: welke welzijnsmaatregelen?

Published on 18/06/13 by Wouter Vandessel
De zon heeft zich dit jaar nog niet zo vaak laten zien, maar we bieden u toch alvast een overzicht aan van de welzijnsmaatregelen die u als werkgever kunt nemen in geval van overmatige warmte. Een verwittigd man of vrouw is er immers twee waard...

Vermelden we eerst dat de aanpak gelijk is voor warmte afkomstig van de zon (klimatologisch) dan wel voor warmte van technologische oorsprong (bv. ovens, gieterijen,...). Een combinatie van beide kan uiteraard ook voorkomen.

De krachtlijnen van de regelgeving zijn als volgt:

 1. De basis voor het bepalen van de preventiemaatregelen is de risicoanalyse.
 2. Aan de hand van eventuele metingen worden de actiewaarden opgevolgd. Voor blootstelling aan overmatige warmte zijn naargelang van de fysieke werkbelasting maximumtemperaturen vastgelegd. Let op: het meten van de maximumtemperaturen moet dus gebeuren met de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature).
  • De WBGT-index gaat uit van de stralingstemperatuur (S) en de natte temperatuur (N), in een verhouding van respectievelijk 30% en 70% (WBGT = 0,7.N+ 0,3.S). Deze verhouding wordt gebruikt voor binnenomgevingen.
  • Voor metingen in een buitenomgeving moet men ook rekening houden met de droge temperatuur (D) (W.B.G.T. = 0,7.N + 0,2.S + 0,1.D).
  • Er bestaan speciale meettoestellen die deze 3 temperaturen combineren en onmiddellijk ter evaluatie de WBGT vermelden. De (maximumtemperaturen) actiewaarden voor de WBGT-waarden zijn de volgende:

    WBGT-waarde  Fysieke belasting
    29°C  Zeer licht of licht werk
    26°C  Halfzwaar werk
    22°C  Zwaar werk
    18°C  Zeer zwaar werk
    
 3. Als de actiewaarden om technologische of klimatologische redenen overschreden worden, neemt de werkgever

The rest is reserved for Agoria members