"Vakbonden beseffen eindelijk dat het water aan de lippen staat" | Agoria

"Vakbonden beseffen eindelijk dat het water aan de lippen staat"

Published on 24/05/13 by Peter Ansoms
Het weekblad Trends publiceert deze week een interview met Paul Soete, gedelegeerd bestuurder van Agoria.

Soete noemt in het artikel het loonakkoord dat recent in Beieren tussen werkgevers en werknemers werd gesloten en waarin een loonsverhoging van bijna 3% is opgenomen, een goede zaak voor de Belgische loonkostenhandicap. Tegelijk onderstreept hij echter de noodzaak om ook door initiatieven in ons land het Belgische loonkostenverschil ten opzichte van de buurlanden verder af te bouwen. “Eigenlijk hebben we versneld een lastenverlaging van 5 tot 10% nodig. Dat is voldoende om bedrijven hier te houden en te vermijden dat er een aantal overkop gaan. Maar dan moeten er snel maatregelen worden genomen,” aldus Paul Soete.

Nog met betrekking tot het concurrentievermogen pleit Soete voor de herinvoering van een investeringsaftrek voor bedrijven en van de overdraagbaarheid van de notionele interestaftrek. En ook de hervorming van de indexkorf moet volgens Paul Soete absoluut worden verdergezet: “De maatregelen die de regering tot dusver heeft genomen zijn positief. Maar hun effect op de inflatie is beperkt.”

Trends peilt in het interview tevens naar Agoria’s visie op het sociaal klimaat. Paul Soete toont zich tevreden over het feit dat de vakbonden het loonkostenprobleem niet langer ontkennen en over de constructieve houding van de metaalbonden. “Maar op interprofessioneel niveau is het anders,” voegt hij eraan toe. In het dossier over het statuut arbeiders-bedienden ziet hij twee mogelijke pistes: “Ofwel de korte pijn met een oplossing voor de opzegtermijnen: iets wat tussen de bestaande systemen ligt. […] Ofwel is er

The rest is reserved for Agoria members