Wanneer begeleidingen van uitzonderlijk vervoer melden? | Agoria

Wanneer begeleidingen van uitzonderlijk vervoer melden?

Published on 15/05/13 by Herman Looghe
De begeleidingen van uitzonderlijk vervoer moeten volgens een vast tijdschema worden aangemeld aan de provinciale eenheid van de federale wegpolitie waartoe de gemeente behoort van de plaats van vertrek van de betreffende begeleidingen. Dat is zo bepaald in het KB van 14 april dat in het Belgisch Staatsblad van 25 april jl. werd gepubliceerd.

  • Transporten waarvan het aanvangsuur tussen 00 uur en 13 uur ligt, moeten tegen uiterlijk 16 uur op de voorafgaande dag worden gemeld.
  • Transporten waarvan het aanvangsuur tussen 13 uur en 21 uur ligt, moeten tegen uiterlijk 7 uur op de dag zelf worden gemeld.
  • Transporten waarvan het aanvangsuur tussen 21 uur en 00 uur ligt, moeten tegen uiterlijk 13 uur op de dag zelf worden gemeld.

Bij de invoering van deze bepalingen werd rekening gehouden met de door de sector gevraagde flexibiliteit.

Raadpleeg het KB van 14 april 2013 
Image
.

The rest is reserved for Agoria members