In de Raad van Bestuur | Agoria

In de Raad van Bestuur

Published on 27/04/13 by Peter Ansoms
De Raad van Bestuur vergaderde op maandag 22 april jl. onder voorzitterschap van Christ’l Joris. Na het gebruikelijke overzicht van de voornaamste acties van de federatie sinds de vorige vergadering werden o.a. de volgende punten besproken :

Loonmatigingswet en statuut arbeiders-bedienden

De leden van Raad werden geïnformeerd over de laatste stand van zaken en kregen uitleg over o.a. een voorontwerp van wet tot aanpassing van de concurrentiewet van 1966 dat in een interkabinettengroep wordt besproken.
Wat het dossier arbeiders-bedienden betreft, zal de regering vermoedelijk pas na 1 mei met voorstellen komen. Zoals gemeld in Agoria Online, hebben de werkgevers vorige week vrijdag ruime bekendheid gegeven aan het voorstel dat ze tijdens het tripartiete overleg op tafel hadden gelegd. Lees voor meer informatie het artikel Statuut arbeiders/bedienden: werkgevers doen hun voorstel uit de doeken.

Energiebeleid van de federale regering

De problemen op het gebied van investeringsklimaat, concurrentievermogen en bevoorradingszekerheid blijven onopgelost. Wegens een gebrek aan besluitvaardigheid en sense of urgency van de regering zijn heel wat belangrijke maatregelen nog niet uitgevoerd.

Daarom dringen de leden van Raad van Bestuur aan op snelle uitvoering van de maatregelen om investeringen in centrale elektriciteitsproductie te ondersteunen en de vraag in België te sturen. Ze pleiten ook voor een verdere verlaging van de federale heffingen op het elektriciteitsverbruik van energie-intensieve bedrijven.

PPT-presentatie

Voorstel samenstelling Raad van Bestuur 2013-2016

De leden van de Raad hechtten hun goedkeuring aan de lijst met de bestuurders die ter goedkeuring van de Algemene vergadering zal worden voorgelegd.

Algemene vergadering

The rest is reserved for Agoria members